top of page
IMG_0321.JPG

Podmínky spolupráce

Cena konzultace: 900 Kč / 50 minut

Platba je možná v hotovosti případně na bankovní účet: 1605232183/0800.

Je možné platit předem, nebo po skončení konzultace na místě.

Pokud se klient na domluvenou konzultaci nemůže dostavit, oznámí to nejpozději 3 dny (72 hodin) předem. V tomto případě platí symbolických 100 Kč jakožto náhradu nákladů na pronájem místnosti. Pokud se z konzultace omluví méně než 72 hodiny předem či pokud zrušení konzultace neoznámí vůbec, je povinen hodinovou sazbu zaplatit v plné výši (toto platí i pro online konzultace).

Samozřejmostí je zachování mlčenlivosti terapeuta (výjimky dle zákona o zdravotních službách) a s výjimkou supervize.

bottom of page