Podmínky spolupráce

Jedno společné setkání trvá 50 minut.

Poskytuji jednorázové konzultace i dlouhodobou spolupráci.

Cena online konzultace: 800 Kč / 50 minut

Cena při osobním setkání: 900 Kč / 50 minut

Platba je možná v hotovosti i na bankovní účet.

Případné zrušení sezení je možné 3 pracovních dny předem, klient hradí v  případě pozdějšího zrušení 150 Kč jako náhradu za nájem prostor.

Samozřejmostí je zachování mlčenlivosti terapeuta (výjimky dle zákona o zdravotních službách) a s výjimkou supervize.

IMG_0321.JPG