CESTA K CELISTVOSTI

Mgr. et Bc. Květa Surová

psychoterapeutické poradenství

Nabízím možnost krátkodobého poradenství i dlouhodobé systematické práce.


Psychoterapie je pro mě především lidský vztah, jehož cílem je sebepoznání, které nás vede k osobní svobodě.

Věřím v to, že člověk si do svého života nevědomě přitahuje situace, které mu mají ukázat nové zkušenosti a rozšířit tak potenciál toho, co ještě může člověk v této realitě vytvořit a kým se může stát. Všechny životní zkoušky nakonec musíme složit sami, já Vám pomohu pomoci najít své vlastní zdroje a způsob toho, jak se opřít sám o sebe a najít novou cestu k celistvosti.

 

Život je cesta, která vede domů.

Herman Melville

 

O mně


V současné době jsem na tzv. mateřské dovolené, což je životní zkušenost, která, jak mi jistě mnozí dají za pravdu, nesdělitelná a neopakovatelná. Tato zkušenost mě neustále vede k otázkám práce s mužsko-ženskou dualitou,  intuicí, tvořivosti, pokorou i sebedůvěrou, odvahou dělat v životě ty správné změny. Je to takový druhý sebezkušenostní výcvik.


Svůj první výcvik jsem absolvovala v rámci studia jednooborové psychologie na Pražské vysoké škole psychosociálních studií. Tento výcvik byl pojat skupinově komunitně a byl veden v daseinsanalytickém směru. Před tímto studiem jsem absolvovala bakalářské studium politologie a mezinárodních vztahů na Univerzitě Karlově v Praze (Bc.). Pro orientaci v praktické realitě mi pomohlo studium obchodní akademie zaměřené na zahraniční obchod (ČAO Dr. Edvarda Beneše).

Na své vlastní pracovní cestě jsem prošla jsem mnoha světy, od práce finanční asistentky v korporátní sféře (Panasonic Czech Republic), kustoda (rozuměj hlídače :) ) památek, asistentky delegátů pro FORUM 2000. Nejraději vzpomínám na jednu z mých posledních pracovních zkušeností, kdy jsem měla tu čest sdílet celých 7 let s redakcí časopisu Reader's Digest a Receptář.


Z odborných praxí mám zkušenosti s prací s dětskou skupinou z PN Bohnice, s pobytem v terapeutických komunitách pro lidi s poruchami schizofrenního okruhu a pro hraniční poruchy osobnosti (TK Mýto, TK Kaleidoskop). Také jsem připravovala několik seminářů o prevenci syndromu vyhoření (Totum, z.s.) a v neposlední řadě jsem vedla svůj vlastní sebezkušenostní seminář Smrt jako zrcadlo života. Poslední půlrok před nástupem na mateřskou dovolenou jsem strávila velmi intenzivní zkušeností v Kulturním a komunitním centru ART, kde jsem v rámci psychosociální péče o seniory, lidi s mentálním handicapem a lidi s psychiatrickou diagnozou využila své schopnosti, od provozního řízení, po spoluvytváření zrekonstruovaných prostor ateliéru, po práci se systémy pro správu dotací EU. Především jsem  zde ale potkala mnoho zajímavých lidí, kteří mě v životě inspirovali a kteří mi ukázali, že pokud člověk dokáže pracovat ve vzájemné podpoře se spolupracujícími kolegy, mohou společně dokázat velké věci.

Dlouhodobě se zajímám o potenciál změněných stavů vědomí farmakologicky i nefarmakologicky navozenými, v té souvislosti o práci s tělem a práci s vnitřními zdroji v rámci rodinných konstelací.

Svou diplomovou práci jsem věnovala tématu Zážitky blízké smrti a jejich subjektivní prožívání, tématu smrti se věnuji také v kapitole Setkání se smrtí v knize Fenomén psychedelie (Dybbuk, 2017)

Pracuji pod supervizí u PhDr. Daniely Wurstové s cílem dokončení kompletního psychoterapeutického vzdělání.

 

Moje cesty k celistvosti

Sebepoznání má nespočetně forem. Moje vlastní cesta začala z mého pohledu zážitkem blízké smrti, který mě potkal před několika lety (NDE - Near Death Experience). Stavy rozšířeného vědomí jsem v nadcházejících letech měla možnost zažít také díky holotropnímu dýchání, pobytu ve tmě a také díky zkušenostem s psychedelickými látkami. Zásadním způsobem práce, který se v současné době pokouším v sebezkušenosti rozvíjet, jsou systemické konstelace u Karly Fechterové. Tuto formu sebepoznání rozvíjím ve smyslu vnitřní práce s rodinnými předky, zdroji, generačním zatížením a tzv. vztahovým zapletením, celkově s navracením věcí na své místo a vnitřní práci s energií.

Mezi další metody, které v rámci sebepoznání využívám, jsou různé imaginativní a projektivní techniky.

 

Cena a podmínky spolupráce

Jedno společné setkání trvá 50 minut.

Cena je 800 Kč / 50 minut
Platba je možná v hotovosti i na bankovní účet.
Případné zrušení sezení je možné 5 pracovních dnů předem, klient hradí v  případě zrušení 150 Kč jako náhradu za nájem prostor.

Samozřejmostí je zachování mlčenlivosti terapeuta (výjimky dle zákona o zdravotních službách) a s výjimkou supervize.

 

Kontakt

Pro domluvu konzultace prosím použijte emailový, či mobilní kontakt. Na mobilní zprávy a hovory odpovídám obvykle v pracovní dny v čase 10:00 - 19:00.

Slavíkova 6, Praha 3 - Vinohrady, zvonek EXESTI, 5. patro

+420 732 173 030

 

©2018 by Cesta k celistvosti. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now