top of page

CESTA K CELISTVOSTI

Mgr. et Bc. Květa Surová

Individuální psychologické poradenství a psychoterapie

​​

Ve své práci podporuji prostřednictvím terapeutického rozhovoru a práce s tělem možnost sebepoznání a seberozvoje člověka. Svým klientům nabízím jednorázové psychologické poradenství (obvykle 5–10 sezení) č dlouhodobou psychoterapeutickou spolupráci (měsíce až roky), jejímž cílem je klientův autentický, svobodný a tvořivý způsob života.

​​​Jakými tématy se zabývám?

Mé místo v rodině

Má osobnost - její dary a limity

Vědomé partnerství

Zdravá sexualita - práce s tvořivou energií

Já a můj domov - tvorba životního prostoru

Setkávat se je možné osobně či online.

IMG_9234_edited.jpg

Jak pracuji:

 

Za svůj život jsem prošla různými způsoby sebepoznání, díky své hypersenzitivitě mám blízko k rozšířeným stavům vědomí, které jsem  měla možnost zažít např. v procesech holotropním dýchání, pobytu ve tmě, díky zkušenostem s psychedelickými látkami a v poporodních stavech rozšířeného vědomí. Po několikaletém období integrace zmíněných zkušeností se orientuji především na péči o životní prostor/domov a ukotvení a na péči o tělo a tělesné prožívání. Také se zajímám o sílu rodových linií a transgenerační přenos, v této oblasti rozvíjím své zkušenosti  v pravidelné účasti na systemických konstelacích, které mě učí nejen respektu k různorodosti lidských osudů, o pravdivosti, naději a nekonečnému potenciálu proměny směrem k radostnému, svobodnému a plodnému životu.

 

Jsem absolventkou komplexního psychoterapeutického vzdělání, můj ​výcvik probíhal v daseinsanalytickém směru. Blízký je mi také směr transpersonální, do své práce ráda zařazuji dle potřeby techniky práce s tělem a vybrané arteterapeutické metody. ​​Pracuji pod supervizí u PhDr. Daniely Wurstové.​

 

Nabízím ženám účast na otevřeném kurzu Svobodného tance pro ženy (Praha 6 - Suchdol). Detailní informace mohu poskytnout na e-mailu či mobilním kontaktu.

DOPORUČENÉ ODKAZY:

Anna Hogenová : https://www.youtube.com/watch?v=IYVzMspcqhM

https://www.youtube.com/watch?v=moaFMewfIxA&t=4758

a další

Monika Michaelová: https://www.youtube.com/watch?v=F1bW0RXSzzo&t=303s

https://www.youtube.com/watch?v=1t3qTYDmUlg

a další

DOPORUČENÉ KNIHY:

Pohled do slunce, Yirvin Yalom

Moc přítomného okamžiku, Ekhart Tolle

Žít z vlastního pramene, Anna Hogenová, Michal Slaninka

Hovory s Bohem I - III, Neale Donald Walsch

Tantrický orgasmus pro ženy, Diana Richardson

Kurandera, Hernán Huarache Mamani

Hadí žena, Hernán Huarache Mamani

Pravidla úspěchu, Bert Hellinger

a další

O mně:

Vzdělá:

2012 - 2017: 

Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o.

 • Bakalářské studium - Jednooborová psychologie

 • Magisterské studium - Jednooborová psychologie

 • Diplomová práce: Kvalitativní výzkum zážitků blízké smrti a jejich subjektivní prožívání

 • Kapitola Setkání se smrtí v knize Fenomén psychedelie (Dybbuk, 2017)

 • Skupinově komunitní výcvik v daseinsanalýze, 550 hodin + individuální zkušenost

 • Kurz Psycholog ve zdravotnictví

2007 - 2011:

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

 • Bakalářské studium - Obor politologie a mezinárodní vztahy

Stáže a sebezkušenost:

 • Národní ústav duševního zdraví

 • PN Bohnice - sexuologie

 • PN Bohnice – dětská psychiatrie

 • Terapeutická komunita Kaleidoskop

 • Terapeutická komunita Mýto

 • DD Radost

 • Seminář Spiritualita a psychologie, vedený Mgr. et Mgr. Kamilou Němečkovou

 • Thanatologický seminář vedený Mgr. Jakubem Zlámaným, PhD.

 • Kurz arteterapie - Základní řada ak. malířky Kamily Ženaté

 • Holotropní dýchání s Mgr. Michalem Vančurou

 • Seminář práce s obrannými mechanismy v psychedelické léčbě s Mgr. Petrem Ostrčilem a Mgr. Michalem Vančurou

 • Týdenní pobyt ve tmě

 • Týdenní pobyt v tichu

Pracovní zkušenosti:

2017 - dosud

soukromá psychologická praxe Cesta k celistvosti

individuální psychologické poradenství a terapie

2022 - dosud

Česká zemědělská univerzita v Praze

PEF, katedra psychologie

Kamýcká 129, Praha 6 - Suchdol, 165 00

​výuka

2021 - 2022

Česká zemědělská univerzita v Praze

FAPPZ, katedra zahradní a krajinné architektury

Kamýcká 129, Praha 6 - Suchdol, 165 00

​tajemnice katedry

2016 - 2017

Kulturní a komunitní centrum ART na Letné

Nad královskou oborou 55, Praha 7 - Letná, 170 00

​sociální pracovník / psycholog, provozní zajištění centra

2009 - 2016

TARSAGO Česká republika s.r.o.

V Celnici 4/1031, Praha 1, 110 00

​asistentka šéfredaktora (časopis Reader‘s Digest a Receptář)

2015

Totum, z.s.

Verdunská 23, Praha 6 - Dejvice, 160 00

psycholog, Lektorka kurzů v rámci prevence syndromu vyhoření pracovníků pomáhajících profesí a vedení sebezkušenostního kurzu Smrt jako zrcadlo života

2008 - 2010

FORUM 2000

Pohořelec 149, Praha 1 - Hradčany, 118 00

Organizace konference „Mezi otevřeností a fundamentalismem v 21. století a veřejném proslovu Jeho Svatosti „Soucit – základ pro štěstí“

Cena a podmínky spolupráce

Cena a platební podmínky:

Konzultace trvá 50 minut. Cena za 1 konzultaci je 1500 Kč. Platba je možná v hotovosti ihned po setkání, nebo předem převodem na účet 1605232183/0800. Platbu je třeba zaslat nejpozději 2 dny před setkáním, podmínky rušení domluveného termínu naleznete v dalším oddílu. 

 

IMG_0326.JPG

Podmínky rušení konzultací:

Zrušení konzultace je možné 2 pracovní dny (48 hodin) předem. Pokud není lhůta dodržena, klient hradí plnou hodinovou sazbu (toto platí i pro online setkání).


 

IMG_0321.JPG

Závazek mlčenlivosti:

Samozřejmostí je zachování mlčenlivosti terapeuta (výjimky dle trestního zákona  § 167 a § 168 a s výjimkou supervize.)

IMG_0324.JPG

Kontakt

Pro domluvu konzultace prosím použijte emailový, či mobilní kontakt, je také možné se objednat přímo přes webové stránky. Na mobilní zprávy a hovory odpovídám obvykle v pracovní dny v čase 10:00 - 19:00.

Cedrus - centrum duševního růstu a zdraví

Náměstí interbrigády 4

Praha 6 - Bubeneč

16000

zastávka tram Zelená

zvonek Cedrus, 5. patro

+420 732 173 030

 • LinkedIn
 • Facebook

Děkujeme za odeslání!

bottom of page