top of page

CESTA K CELISTVOSTI


Mgr. et Bc. Květa Surová



Mou prací je s lidmi nacházet cestu k jejich skutečně živému a autentickému životu, k jejich seberealizaci a k radostnému naplňování smyslu života. K tomu využívám mimo jiné svůj dar hypersenzitivity a schopnosti nacházet a vytvářet krásu v životním prostředí. V terapeutické práci se ráda zabývám vlivem uspořádání domova na život člověka a na symboliku odrazu individuálního vnitřního nastavení v životním prostoru obecně.


Můj psychoterapeutický výcvik probíhal v daseinsanalytickém směru, blízký je mi také směr transpersonální, do své práce zařazuji dle potřeby techniky práce s tělem a výtvarné projektivní metody. Ve volném čase vytvářím prostor  Svobodného tance pro ženy (otevřený kurz na Praze 6 - Suchdole) .Detailní informace o tanečním kurzu s terapeutickými prvky a závěrečnou relaxací mohu poskytnout na mobilu, nebo emailu.

Svým klientům nabízím možnost krátkodobého poradenství i dlouhodobé terapeutické spolupráce. Setkávat se je možné osobně či online.

Pracuji pod supervizí u PhDr. Daniely Wurstové s cílem dokončení kompletního psychoterapeutického vzdělání.

IMG_9234.jpeg
Home: Welcome

Moje cesta k celistvosti


Za svůj život jsem prošla různými způsoby sebepoznání, díky své hypersenzitivitě mám blízko k rozšířeným stavům vědomí, které jsem  měla možnost zažít v holotropním dýchání, pobytu ve tmě, díky zkušenostem s psychedelickými látkami a v poporodním stavu rozšířeného vědomí.


Po několikaletém období integrace zmíněných zkušeností se orientuji především na péči o životní prostor/domov a na péči o tělo a tělesné prožívání. Také se zajímám o sílu rodových linií a transgenerační přenos, v této oblasti rozvíjím své zkušenosti  v účasti na systemických konstelacích.

Miluji přírodu, poctivou práci a kvalitu v jakékoliv podobě.

IMG_9234.jpeg
Home: About Me

O mně

Vzdělání:

2012 - 2017

Pražská vysoká škola psychosociálních studií, Praha


Magisterské studium - jednoborová psychologie

Skupinově komunitní výcvik v daseinsanalýze, 550 hodin + individuální zkušenost

Kurz Psycholog ve zdravotnictví

2007 - 2011

Univerzita Karlova v Praze

Fakulta sociálních věd

Bakalářské studium - obor politologie a mezinárodní vztahy

Stáže a sebezkušenost:

Národní ústav duševního zdraví

PN Bohnice - sexuologie

PN Bohnice – dětská psychiatrie

Terapeutická komunita Kaleidoskop

Terapeutická komunita Mýto

DD Radost

Seminář Spiritualita a psychologie, vedený Mgr. et Mgr. Kamilou Němečkovou

Thanatologický seminář vedený Mgr. Jakubem Zlámaným, PhD.

Kurz arteterapie - Základní řada ak. malířky Kamily Ženaté

Holotropní dýchání s Mgr. Michalem Vančurou

Týdenní pobyt ve tmě

Týdenní pobyt v tichu

Svou diplomovou práci jsem věnovala výzkumu Zážitků blízké smrti a jejich subjektivní prožívání, tématu smrti se z filosofického a psychologického hlediska věnuji také v kapitole Setkání se smrtí v knize Fenomén psychedelie (Dybbuk, 2017)

Pracovní zkušenosti:

2017 - dosud

Soukromá terapeutická praxe - individuální psychologické poradenství

2022 - dosud

Česká zemědělská univerzita

Katedra psychologie - PEF

Kamýcká 129, Praha 6, 165 00

výuka

2021 - 2022

Česká zemědělská univerzita

Katedra zahradní a krajinné architektury

Kamýcká 129, Praha 6, 165 00

tajemnice

2016 - 2017

Kulturní a komunitní centrum ART na Letné

Sociální pracovník / psycholog, provozní zajištění centra

2009 - 2016

TARSAGO ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o.

asistentka šéfredaktora (časopis Reader‘s Digest a Receptář)

2015

Totum, z.s.

Psycholog, Lektor kurzů prevence syndromu vyhoření a vedení sebezkušenostního kurzu Smrt jako zrcadlo života

2008

FORUM 2000

Organizace konference „Mezi otevřeností a fundamentalismem v 21. století a veřejném proslovu Jeho Svatosti „Soucit – základ pro štěstí“

Home: About Therapy

Cena a podmínky spolupráce

Cena a platební podmínky:

Konzultace trvá 50 minut. Cena za 1 konzultaci je 1000 Kč. Platba je možná v hotovosti na místě, nebo převodem na účet 1605232183/0800.

IMG_0326.JPG

Podmínky rušení konzultací:

Pokud se na domluvenou konzultaci nemůžete dostavit, oznamte mi toto prosím nejpozději 3 pracovní dny ( 72 hodin ) předem. V tomto případě platíte 150 Kč jakožto náhradu nákladů na pronájem místnosti. Pokud se z konzultace omluvíte méně než 72 hodiny předem či pokud zrušení konzultace neoznámíte vůbec, zavazujete se hodinovou sazbu zaplatit v plné výši (toto platí i pro setkání online).

Frekvence setkávání probíhá po domluvě klienta s terapeutem podle časových možností obou, ideální frekvence  je pro úměrnou intenzitu spolupráci  1x za týden, je možné také 1x za 10 dní.

IMG_0321.JPG

Závazek mlčenlivosti terapeuta:

Samozřejmostí je zachování mlčenlivosti terapeuta (výjimky dle zákona o zdravotních službách) a s výjimkou supervize.

IMG_0324.JPG
Home: Services

Kontakt

Pro domluvu konzultace prosím použijte emailový, či mobilní kontakt, je také možné se objednat přímo přes webové stránky. Na mobilní zprávy a hovory odpovídám obvykle v pracovní dny v čase 10:00 - 19:00.

Cedrus - centrum duševního růstu a zdraví

Náměstí interbrigády 4

Praha 6 - Bubeneč

16000

zastávka tram Zelená

zvonek Cedrus, 5. patro

+420 732 173 030

  • LinkedIn
  • Facebook

Děkujeme za odeslání!

Home: Contact
bottom of page